خواص سنگ گارنت

خواص سنگ گارنت

خواص سنگ گارنت گارنت از گروه کانی‌های سیلیکات است که در طیف رنگی متنوعی وجود دارد که قرمز شناخته شده‌ترین آن...

ادامه مطلب

خواص سنگ زبرجد

خواص سنگ زبرجد

خواص سنگ زبرجد زبرجد که معمولاً به عنوان پریدوت نیز شناخته می‌شود، یک سنگ قیمتی فریبنده با تاریخچه غنی، کاربردهای متنوع...

ادامه مطلب

خواص سنگ توپاز

خواص سنگ توپاز

خواص سنگ توپاز توپاز یک سنگ قیمتی با تاریخچه غنی و کاربردهای متنوع است. این سنگ به دلیل خواص بسیارش در...

ادامه مطلب

خواص الماس

خواص الماس

خواص الماس الماس‌ها سنگ‌های قیمتی ارزشمندی هستند که به دلیل زیبایی نفیس و خواص استثنایی خود شهرت دارند. الماس، یک سنگ...

ادامه مطلب

سنگ ماه تولد اسفند

سنگ ماه تولد اسفند

سنگ ماه تولد اسفند اسفند، ماهی که پلی بین زمستان و بهار است، با آکوامارین فریبنده به‌عنوان سنگ تولد خود آراسته...

ادامه مطلب

سنگ ماه تولد دی

سنگ ماه تولد دی

سنگ ماه تولد دی دی، اولین ماه زمستان، با گارنت سلطنتی به عنوان سنگ تولد سنتی آن تعیین شده است. این...

ادامه مطلب

سنگ ماه تولد آذر

سنگ ماه تولد آذر

سنگ ماه تولد آذر آذر، آخرین ماه پاییز، با فیروزه افسونگر به عنوان یکی از سنگ‌های ماه تولد تعیین شده است...

ادامه مطلب

سنگ ماه تولد مهر

سنگ ماه تولد مهر

سنگ ماه تولد مهر ماه مهر با سنگ اوپال مجلل به عنوان سنگ تولد شناخته می‌شود، جواهری که با بازی رنگ‌های...

ادامه مطلب